Penningmeester

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit 6 enthousiaste bestuursleden. De Wijkvereniging floreert met ruim 1.000 activiteitenbezoekers per maand. Daarnaast worden de zalen regelmatig verhuurd aan menig VVE, Gemeente, etc.
De huidige penningmeester wil zich graag aan nieuwe activiteiten gaan wijden en heeft te kennen gegeven het stokje te willen overdragen.

Als penningmeester kun je een bijdrage leveren aan de sociale, culturele en recreatieve activiteiten van een “vereniging van Leidschendammers met hart voor de buurt”. Bovendien krijg je er de gezelligheid en nieuwe contacten als bestuurslid en als lid van de vereniging voor terug. De huidige penningmeester staat nog met raad en daad terzijde en zou graag – met uitleg – de administratie overdragen.

Taken als penningmeester
· Het bijhouden van de financiële administratie
· Betalingen doen en controle van de rekeningen
· Het opstellen en aanleveren van het jaaroverzicht
· Het opstellen en aanleveren van tussentijdse verslagen
· Het opstellen van een jaarlijkse begroting
· Het bijwonen van bestuursvergaderingen

Wat vragen wij van je?
· Financiële/boekhoudkundige ervaring. Het betreft een eenvoudige financiële administratie
· Bewaken dat deze administratie kloppend is en blijft
· Actief meedenken en input leveren bij overleggen
· Regelmatige terugkoppeling aan het bestuur over de financiële stand van zaken

Werkdagen en werktijden
· Naar eigen inzicht, reken op 1 à 2 uur per week
· Woensdagavond (1x per vier weken beschikbaar zijn)

Heeft u zich altijd al willen inzetten voor de wijk en heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op via info@wijkverenigingdeblauwetram.nl!